Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 145. löggjafarþingi 2015-2016 - Samtök atvinnulífsins

Umsagnir

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 145. löggjafarþingi 2015-2016

Númer þingmáls Lýsing máls Ábyrgðarmenn SA Aðildarfélög SA er fá ósk um umsögn Dagsetning umsagnar Umsögn SA
25. mál. Fæðingar- og foreldraorlof (andvanafæðing) 21.09.2015 Engin umsögn
4. mál. Byggingarsjóð Landspítala (heildarlög) Halldór Árnason SI 22.09.2015 Sjá umsögn
3. mál. Almannatryggingar (hækkun lífeyris í 300 þús. kr.) Halldór Árnason 22.09.2015 Sjá umsögn
35. mál. Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (uppfærsluréttur íbúðarréttar) Halldór Árnason SFF 22.09.2015 Engin umsögn
2. mál. Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga) Halldór Árnason SAF, SFF, SI, SVÞ 24.09.2015 Sjá umsögn
133. mál. Landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum Pétur Reimarsson Samorka, SAF, SI 24.09.2015 Engin umsögn
7. mál. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum) Halldór Árnason SFF 24.09.2015 Sjá umsögn
140. mál. Náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.) Pétur Reimarsson Samorka, SAF, 24.09.2015 Sjá umsögn
91. mál. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands) Pétur Reimarsson 25.09.2015 Engin umsögn
8. mál. Virðisaukaskattur (undanþágu og endurgreiðslur til íþróttafélaga) Halldór Árnason 25.09.2015 Sjá umsögn
10. mál. Þjóðgarður á miðhálendinu Pétur Reimarsson SAF, SI 25.09.2015 Engin umsögn
19. mál. Breyt. á upplýsingalögum (kaup á vörum og þjónustu) Halldór Árnason Samorka, SFF 28.09.2015 Engin umsögn
17. mál. Lýðháskólar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 30.09.2015 Engin umsögn
148. mál Opinber fjármál Hannes G. Sigurðsson 01.10.2015 Sjá umsögn
15. mál. Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum Halldór Árnason 08.10.2015 Sjá umsögn
172. mál. Tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja) Halldór Árnason SFF, SI 08.10.2015 Engin umsögn
139. mál. Peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, undanþága frá áreiðanleikakönnun, eftirlit o.fl.) Pétur Reimarsson Samorka, SAF, SFF, SI 15.10.2015 Engin umsögn
156. mál. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu), Halldór Árnason SAF, SI, SVÞ 22.10.2015 Sjá umsögn
229. mál. Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, 23.10.2015 Engin umsögn
228. mál Sjúkratryggingar og lyfjalög (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur) Halldór Árnason 23.10.2015 Engin umsögn
263. mál. Tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði) Halldór Árnason SI 17.11.2015 Engin umsögn
265. mál. Þriðja kynslóð farsíma (brottfall laganna) Pétur Reimarsson SAF, SI, SVÞ 17.11.2015 Engin umsögn
370. mál Húsnæðissamvinnufélög, (réttarstaða búseturéttarhafa, rekstur húsnæðissamvinnufélaga) Halldór Árnason 30.11.2015 Engin umsögn
373. mál. Skattar og gjöld Halldór Árnason 30.11.2015 Sjá umsögn
Umsögn um reglugerð (ESB) nr. 734/2013 er varðar eftirlit með ríkisaðstoð Bergþóra Halldórsdóttir 03.12.2015 Engin umsögn
Umsögn um tilskipanir 2014/23/ESB, 2014/24/ESB og 2014/25/ESB er varða opinber innkaup Pétur Reimarsson 03.12.2015 Engin umsögn
369. mál. Styrkir vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum 07.12.2015 Engin umsögn
383. mál. Fasteignalán til neytenda Bergþóra Halldórsdóttir 08.12.2015 Engin umsögn
384. mál. Vextir og verðtrygging o.fl. Halldór Árnason 10.12.2015 Engin umsögn
375. mál. Siglingalög o.fl (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl., EES-reglur) Halldór Árnason 11.12.2015 Engin umsögn
435. mál. Almennar íbúðir (heildarlög) Halldór Árnason SFF 22.12.2015 Sjá umsögn
399. mál. Húsaleigulög (réttarstaða leigjenda og leigusala) SFF 22.12.2015 Engin umsögn
407. mál. Húsnæðisbætur (heildarlög) Halldór Árnason 22.12.2015 Sjá umsögn
397. mál Landlæknir og lýðheilsa (lýðheilsusjóður) Halldór Árnason 21.01.2016 Engin umsögn
402. mál. Neytendasamningar Bergþóra Halldórsdóttir 21.01.2016 Engin umsögn
372. mál. Nýfjárfestingar Pétur Reimarsson SI 27.01.2016 Sjá umsögn
400. mál. Vatnsveitur sveitarfélaga (skilgreining og álagning vatnsgjalds) Pétur Reimarsson 27.01.2016 Engin umsögn
404. mál. Uppbygging og rekstur fráveitna (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna) Pétur Reimarsson 27.01.2016 Engin umsögn
456. mál. Ársreikningar Pétur Reimarsson 28.01.2016 Sjá umsögn
396. mál. Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur) Bergþóra Halldórsdóttir SFF, SI 02.02.2016 Sjá umsögn
013. mál. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis) 02.02.2016 Engin umsögn
436. mál. Fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu, 02.02.2016 Engin umsögn
Tilskipun 2014/104/ESB er varðar skaðabótareglur á sviði samkeppnismála Bergþóra Halldórsdóttir 02.02.2016 Sjá umsögn
473. mál. Lyfjalög og lækningatæki Pétur Reimarsson SI, SVÞ 04.02.2016 Engin umsögn
031. mál. Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga 05.02.2016 Engin umsögn
014. mál. Embætti umboðsmanns aldraðra 05.02.2016 Engin umsögn
259. mál. 40 stunda vinnuviku (stytting vinnutíma) Hannes G. Sigurðsson 05.02.2016 Sjá umsögn
458. mál. Félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar) 18.02.2016 Engin umsögn
020. mál. Tillaga til þingsályktunar um aukinn stuðning vegna tæknifrjóvgana 19.02.2016 Engin umsögn
219. mál. Frumvarp til laga um sveitarstjórnarlög (uppbygging ferðamannastaða) Pétur Reimarsson SAF 22.02.2016 Engin umsögn
296. mál. Frumvarp til laga um sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn) Pétur Reimarsson 22.02.2016 Engin umsögn
150. mál. Tillaga til þingsályktunar um uppbyggingu áningarstaða Vegagerðarinnar við þjóðvegi. Pétur Reimarsson 22.02.2016 Engin umsögn
169. mál. Tillaga til þingsályktunar um umbætur á fyrirkomulagi peningamyndunar. 26.02.2016 Engin umsögn
023. mál. Tillögur til þingsályktunar um samstarf Íslands og Grænlands Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 02.03.2016 Engin umsögn
030. mál. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög) 03.03.2016 Engin umsögn
085. mál. Búvörulög (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna) Halldór Árnason 03.03.2016 Engin umsögn
180. mál. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 08.03.2016 Engin umsögn
197. mál. Almannatryggingar (barnalífeyrir) 08.03.2016 Engin umsögn
352. mál. Málefni aldraðra (réttur til sambúðar á stofnunum) 08.03.2016 Engin umsögn
237. mál Breyting á lögum um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað nr. 15/2005 Bergþóra Halldórsdóttir 08.03.2016 Sjá umsögn
354. mál. Skilyrðislaus grunnframfærsla (borgaralaun) 08.03.2016 Engin umsögn
561. mál. Fjármálafyrirtæki 09.03.2016 Engin umsögn
576. mál. Samningsveð (fasteignaveðlán, fullnusta kröfu, lyklafrumvarp) SFF 10.03.2016 Engin umsögn
144. mál. Bann við mismunun (réttindi fatlaðs fólks) 10.03.2016 Engin umsögn
040. mál. Mjókurfræði SI 10.03.2016 Engin umsögn
051. mál. Spilahallir Halldór Árnason SAF, SFF, SI 19.03.2016 Engin umsögn
589. mál. Fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, valdheimildir o.fl.) SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 19.03.2016 Engin umsögn
247. mál. Mótun stefnu til að draga úr notkun á skaðlegum efnum í neysluvörum, SI, SVÞ 19.03.2016 Engin umsögn
361. mál. Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna) 21.03.2016 Engin umsögn
242. mál. Efling Heilbrigðisstofnunar Vesturlands 21.03.2016 Engin umsögn
261. mál Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs og hækkun hámarksgreiðslu) 21.03.2016 Engin umsögn
575. mál Helgidagafrið (brottfall laganna) 22.03.2016 Engin umsögn
676. mál. Sjúkratryggingar (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring) 14.04.2016 Engin umsögn
668. mál. Fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir SAF, SFF, SI, SVÞ 15.04.2016 Sjá umsögn
667. mál. Skatta og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa) SAF, SFF, SI, SVÞ 15.04.2016 Sjá umsögn
618. mál. Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu o.fl.), 20.04.2016 Engin umsögn
086. mál. Tekjuskattur (skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð) Halldór Árnason SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 22.04.2016 Engin umsögn
114. mál. Undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma, Halldór Árnason SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 22.04.2016 Engin umsögn
638. mál. Fjögurra ára samgönguáætlun 2015-2018, Pétur Reimarsson SAF, SI, SFS, SVÞ 22.04.2016 Sjá umsögn
728. mál. Útlendingar SI 22.04.2016 Umsögn í vinnslu
449. mál. Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna 22.04.2016 Engin umsögn
666. mál. Lífeyrissjóður bænda (brottfall laganna) 03.05.2016 Engin umsögn
669. mál. Brunavarnir (brunaöryggi vöru, EES-reglur) Pétur Reimarsson Samorka, SI, SVÞ 06.05.2016 Sjá umsögn
670. mál. Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur, stjórnvaldssektir) Pétur Reimarsson SI 06.05.2016 Sjá umsögn
671. mál. Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur) Pétur Reimarsson Samorka, SI, SVÞ 06.05.2016 Sjá umsögn
741. mál Fjármálastefna fyrir árið 2017-2021 Halldór Árnason, Pétur Reimarsson 10.05.2016 Sjá umsögn
740. mál Fjármálaáætlun fyrir árið 2017-2021 Halldór Árnason, Pétur Reimarsson 10.05.2016 Sjá umsögn
665. mál. Opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur) Halldór Árnason SI 10.05.2016 Sjá umsögn
733. mál. Alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum, Pétur Reimarsson SFF 10.05.2016 Engin umsögn
711. mál. Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum, Pétur Reimarsson SFF 11.05.2016 Engin umsögn
688. mál. Evrópska efnahagssvæðið (Uppbyggingarsjóður EES 2014—2021) 17.05.2016 Engin umsögn
677. mál. Lyfjalög (heildarlög, EES-reglur) Halldór Árnason SI, SVÞ 19.05.2016 Engin umsögn
678. mál. Lyfjastefna til ársins 2020, Halldór Árnason SI, SVÞ 20.05.2016 Engin umsögn
680. mál. Búvörulög, búnaðarlög og tollalög (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur) Halldór Árnason 20.05.2016 Sjá umsögn
783. mál Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur. Halldór Árnason SI, SVÞ 01.06.2016 Sjá umsögn
785. mál. Timbur og timburvörur Pétur Reimarsson SI 01.06.2016 Engin umsögn
655. mál. Tekjuskattur (fæðispeningur sjómanna) Halldór Árnason SFS, SI, SVÞ 06.06.2016 Engin umsögn
787. mál. Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. Halldór Árnason SAF, SFF, SI, SVÞ 06.06.2016 Sjá umsögn
735. mál. Tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun) Halldór Árnason SAF, SFF, SI, SVÞ 06.06.2016 Sjá umsögn
765. mál. Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016-2019 SI, SVÞ 14.06.2016 Engin umsögn
058. mál Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka) 14.06.2016 Engin umsögn
764. mál. Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2016–2019 SI 15.06.2016 Engin umsögn
794. mál. Námslán og námsstyrkir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir SI 22.08.2016 Sjá umsögn
817. mál. Vexti og verðtrygging Halldór Árnason SFF, SI, SVÞ 22.08.2016 Sjá umsögn
818. mál. Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð Halldór Áranason SFF, SI, SVÞ 22.08.2016 Sjá umsögn
826. mál. Gjaldeyrismál, losun fjármagnshafta) Halldór Árnason SI, SVÞ 22.08.2016 Sjá umsögn
674. mál. Umhverfisstofnun (heildarlög), Pétur Reimarsson SAF, SI 25.08.2016 Engin umsögn
664. mál. Hlutafélög o.fl., Bergþóra Halldórsdóttir 25.08.2016 Sjá umsögn
779. mál. Félagasamtök til almannaheilla, Bergþóra Halldórsdóttir SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 25.08.2016 Engin umsögn
813. mál. Fjölskyldustefna fyrir árin 2017-2021 með áherslu á börn og barnafjölskyldur, 25.08.2016 Engin umsögn
849. mál. Húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála og breyting á hlutverki Íbúðalánasjóðs) Halldór Árnason 09.09.2016 Sjá umsögn
857. mál. Almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.) Hannes G. Sigurðsson 09.09.2016 Umsögn í vinnslu
802. mál. Aðgerðaráætlun um orkuskipti, Pétur Reimarsson 15.09.2016 Sjá umsögn
841. mál. Stjórnarskipunarlög Pétur Reimarsson 15.09.2016 Engin umsögn
871. mál. Kjararáð Ragnar Árnason 23.09.2016 Sjá umsögn