Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 144. löggjafarþingi 2014-2015 - Samtök atvinnulífsins

Umsagnir

Umsagnir SA um þingmál lögð fram á 144. löggjafarþingi 2014-2015

Númer þingmáls Lýsing máls Ábyrgðarmenn SA Aðildarfélög SA er fá ósk um umsögn Dagsetning umsagnar Umsögn SA
5. mál. Hafnalög, (ríkisstyrkir o.fl.) Pétur Reimarsson LÍÚ, SF, SI 18.09.2014 Sjá umsögn
2. mál. Virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar) Hannes G. Sigurðsson SAF, SFF, SI, SVÞ 14.10.2014 Sjá umsögn
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2013/34/EU Pétur Reimarsson SI 18.09.2014 Engin umsögn
13. mál. Aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir SFF, SI 16.10.2014 Sjá umsögn
3. mál. Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga) Halldór Árnason LÍÚ, SAF, SFF, SI, SVÞ 06.02.2015 Sjá umsögn
14. mál. Heilbrigðisþjónusta, menntakerfis og velferðarþjónustu Pétur Reimarsson SFF, SI, SVÞ 15.10.2014 Engin umsögn
105. mál. Ábyrgðasjóður launa Hannes G. Sigurðsson SFF, SI, SVÞ 06.02.2015 Engin umsögn
106. mál. Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins Hrafnhildur Stefánsdóttir SFF, SI, SVÞ 13.10.2014 Engin umsögn
72. mál. Evrópskt samstarfsráð í fyrirtækjum (innleiðing tilskipunar) SFF, SI, SVÞ 10.11.2014 Engin umsögn
102. mál. Umferðarlög Jón Rúnar Pálsson SAF, SFF, SI, SVÞ 14.10.2014 Sjá umsögn
53. mál. Mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur) Pétur Reimarsson Samorka, SI 10.10.2014 Sjá umsögn
54. mál. Byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur) Pétur Reimarsson LÍÚ, SF, SFF, SI, SVÞ 10.10.2014 Sjá umsögn
19. mál. Bráðaaðgerðir í byggðamálum Halldór Árnason Samorka, SAF 15.10.2014 Engin umsögn
16. mál. Hagnýting internetsins og réttarvernd netnotenda Bergþóra Halldórsdóttir SI 15.10.2014 Sjá umsögn
12. mál. Hlutafélög, lög um einkafélög og lög um ársreikninga (samþykktir o.fl.) Bergþóra Halldórsdóttir 28.10.2014 Sjá umsögn
23. mál. Mótun viðskiptastefnu Íslands Halldór Árnason SAF, SFF, SI, SVÞ 16.10.2014 Sjá umsögn
8. mál. Greiðsludráttur í verslunarviðskiptum Bergþóra Halldórsdóttir 27.10.2014 Engin umsögn
28. mál. Jafnt aðgengi að internetinu Pétur Reimarsson SAF, SI, SVÞ 16.10.2014 Engin umsögn
120. mál. Vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina) Bergþóra Halldórsdóttir SFF, SI 10.10.2014 Sjá umsögn
99. mál. Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur) Pétur Reimarsson SI 10.10.2014 Sjá umsögn
9. mál. Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög) Pétur Reimarsson SI 10.10.2014 Sjá umsögn
11. mál. Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög) Pétur Reimarsson SI 10.10.2014 Sjá umsögn
159. mál. Umboðsmaður skuldara Bergþóra Halldórsdóttir SI, SFF 14.10.2014 Sjá umsögn
18. mál. Útreikningur nýrra neysluviðmiða fyrir íslensk heimili Halldór Árnason SFF, SI, SVÞ 14.10.2014 Sjá umsögn
240. mál. Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (frádráttarliðir) Halldór Árnason SFF 15.10.2014 Engin umsögn
157. mál. Vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur) Jón Rúnar Pálsson SAF, SI, SVÞ 20.10.2014 Sjá umsögn
107. mál. Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku Halldór Árnason Samorka, SI, SVÞ 20.10.2014 Sjá umsögn
244. mál. Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun) Pétur Reimarsson Samorka, SAF, SI 20.10.2014 Engin umsögn
30. mál. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða) Hannes G. Sigurðsson SFF, SI 23.10.2014 Engin umsögn
17. mál. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis) Bergþóra Halldórsdóttir SAF, SI, SVÞ 23.10.2014 Sjá umsögn
207. mál. Úrskurðarnefnd velferðarmála Kristín Þóra Harðardóttir SFF, SI 24.10.2014 Engin umsögn
242. mál Sjúkratryggingar (flóttamenn) Halldór Árnason SFF, SI, SVÞ 24.10.2014 Engin umsögn
206. mál. Opinber fjármál Hannes G. Sigurðsson 28.10.2014 Sjá umsögn
208. mál. Sala fasteigna og skipa (heildarlög) Pétur Reimarsson SFF, SI 31.10.2014 Engin umsögn
27. mál. Aðgerðaráætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu Pétur Reimarsson SI, SVÞ 31.10.2014 Engin umsögn
25. mál. Fjármögnun byggingar nýs Landspítala Pétur Reimarsson SI, SVÞ 04.11.2014 Engin umsögn
26. mál. Stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs Pétur Reimarsson SAF, Samorka 04.11.2014 Engin umsögn
257. mál. Sérhæfð þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu (heildarlög) SAF, SFF, SI, SVÞ 10.11.2014 Engin umsögn
356. mál. Tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga) SAF, SFF, SI, SVÞ 10.11.2014 Engin umsögn
31. mál. Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling) SFF 10.11.2014 Engin umsögn
251. mál. Tollalög (sýnishorn verslunarvara) Halldór Árnason SI, SVÞ 10.11.2014 Sjá umsögn
58. mál. Umferðarljósamerkingar á matvæli Pétur Reimarsson SI, SVÞ 10.11.2014 Sjá umsögn
305. mál. Raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur) Samorka, SI 13.11.2014 Sjá umsögn
363. mál. Yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.) Bergþóra Halldórsdóttir SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 13.11.2014 Sjá umsögn
39. mál. Gerð framkvæmdaáætlunar til langs tíma um uppbyggingu heilbrigðiskerfisins Pétur Reimarsson 13.11.2014 Engin umsögn
169. mál. Byggingarsjóður Landspítala (heildarlög) 14.11.2014 Engin umsögn
52. mál. Aðgerðaáætlun um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra Pétur Reimarsson 14.11.2014 Engin umsögn
29. mál. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars) SI 18.11.2014 Engin umsögn
32. mál. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll SAF, SI 18.11.2014 Engin umsögn
121. mál. Millilandaflug um Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöll SAF, SI, SVÞ 20.11.2014 Engin umsögn
41. mál Virðisaukaskatt (endurbygging og viðhald kirkna) SI, SVÞ 20.11.2014 Engin umsögn
78. mál. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar SFS, SI, 24.11.2014 Engin umsögn
390. mál. Seðlabanka Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar) Halldór Árnason SFF 24.11.2014 Sjá umsögn
95. mál. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími) Pétur Reimarsson SAF, SVÞ 26.11.2014 Engin umsögn
123. mál. Starfsumhverfi erlendra sérfræðinga Pétur Reimarsson SI 02.12.2014 Sjá umsögn
258. mál. 40 stunda vinnuviku o.fl. (færsla frídaga að helgum) Hannes G. Sigurðsson SAF, Samorka, SFF, SI, SVÞ, 02.12.2014 Sjá umsögn
96. mál. Stofnun áburðarverksmiðju Pétur Reimarsson SA, SI 02.12.2014 Sjá umsögn
321. mál. Stefna stjórnvalda um lagningu raflína Pétur Reimarsson SI 02.12.2014 Sjá umsögn
35. mál. Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót) Pétur Reimarsson SI 02.12.2014 Engin umsögn
211. mál. Húsaleigubætur (réttur námsmanna) Pétur Reimarsson 02.12.2014 Engin umsögn
366. mál Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.) Halldór Árnason SI 04.12.2014 Sjá umsögn
322. mál. Almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.) Pétur Reimarsson 05.12.2014 Sjá umsögn
402. mál. Slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög) Samorka, SAF, SFS, SI 05.12.2014 Sjá umsögn
405. mál. Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.) Pétur Reimarsson SI og Samtök sprotafyrirtækja 11.12.2014 Sjá umsögn
392. mál. Sameiningu Hafrannsóknarstofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga) Pétur Reimarsson SFS, SI 22.12.2014 Engin umsögn
391. mál. Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög) Pétur Reimarsson SFS, SI 22.12.2014 Engin umsögn
417. mál. Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir) Pétur Reimarsson SFS, SI 19.01.2015 Sjá umsögn
244 mál. Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða Pétur Reimarsson Samorka 26.01.2015 Sjá umsögn
456. mál. Menntamálastofnun (heildarlög) Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 28.01.2015 Sjá umsögn
430. mál. Meðferð sakamála og lögreglulög (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.), Bergþóra Halldórsdóttir SFF 30.01.2015 Engin umsögn
340. mál. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) SI, SVÞ 05.02.2015 Engin umsögn
425. mál. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur) Pétur Reimarsson SVÞ 06.02.2015 Engin umsögn
408. mál. Lyfjalög (auglýsingar) Pétur Reimarsson SVÞ 05.02.2015 Sjá umsögn
237. mál. Húsaleigubætur (námsmenn) 05.02.2015 Engin umsögn
455. mál. Náttúrupassa (heildarlög) Pétur Reimarsson SAF, SFF 06.02.2015 Sjá umsögn
420. mál Fjárfestingarsamninga við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ Pétur Reimarsson SI 06.02.2015 Engin umsögn
416. mál. Félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar) 09.02.2015 Engin umsögn
454. mál. Aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta) 09.02.2015 Engin umsögn
427. mál. Uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög) Pétur Reimarsson 09.02.2015 Engin umsögn
424. mál. Loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki) Pétur Reimarsson Samorka, SI 10.02.2015 Engin umsögn
511. mál. Stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur) Pétur Reimarsson SAF, SI 10.02.2015 Sjá umsögn
512. mál. Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur) SAF, SFF, SI, SVÞ, 10.02.2015 Engin umsögn
503. mál. Farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur). Halldór Árnason SAF, SI 20.02.2015 Sjá umsögn
504. mál Farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). Halldór Árnason SAF, SI 20.02.2015 Sjá umsögn
339. mál. Orlof húsmæðra (afnám laganna) Hannes G. Sigurðsson SI 23.02.2015 Sjá umsögn
127. mál. Fríverslunarsamningur við Japan Halldór Árnason SAF, SFS, SI, SVÞ 23.02.2015 Sjá umsögn
418. mál. Veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir) Pétur Reimarsson SFS 24.02.2015 Engin umsögn
122. mál. Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur Halldór Árnason 26.02.2015 Engin umsögn
238. mál. Aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana 26.02.2015 Engin umsögn
338. mál. Seinkun klukkunnar og bjartari morgna Pétur Reimarsson 26.02.2015 Engin umsögn
34. mál. Mat á heildarhagsmunum vegna hvalveiða Pétur Reimarsson SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 27.02.2015 Engin umsögn
562. mál. Jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur) SFF, SI, SVÞ 03.03.2015 Umsögn í vinnslu
57. mál. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka) 05.03.2015 Engin umsögn
109. mál Skattafslátt vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu Halldór Árnason 05.03.2015 Engin umsögn
411. mál. Virðisaukaskatt (undanþágu og endurgreiðslur til íþróttafélaga) Halldór Árnason 05.03.2015 Sjá umsögn
560. mál. Landmælingar og grunnkortagerð (gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur) Pétur Reimarsson Samorka, SI 09.03.2015 Sjá umsögn
581. mál. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (undantekningar frá tryggingavernd) Halldór Árnason SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 09.03.2015 Engin umsögn
561. mál. Vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur) Halldór Árnason SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 10.03.2015 Engin umsögn
571. mál. Fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur) Halldór Árnason SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 12.03.2015 Sjá umsögn
101. mál Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna Pétur Reimarsson SAF, SI, SVÞ 16.03.2015 Engin umsögn
579. mál. Alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag) 31.03.2015 Engin umsögn
166. mál Draga úr plastpokanotkun Pétur Reimarsson SI, SVÞ 31.03.2015 Sjá umsögn
691. mál. Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl (tímabundnar aflaheimildir) Pétur Reimarsson SFF, SFS, SI 20.04.2015 Sjá umsögn
692. mál. Veiðigjöld (veiðigjald 2015-2018) Pétur Reimarsson SFF, SFS, SI 20.04.2015 Sjá umsögn
690. mál. Breytingu á efnalögum Pétur Reimarsson SI, SVÞ 27.04.2015 Engin umsögn
629. mál. Verndarsvæði í byggð 27.04.2015 Engin umsögn
698. mál. Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar) Pétur Reimarsson Samorka, SI, SVÞ 27.04.2015 Sjá umsögn
628. mál. Alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga) Pétur Reimarsson SFF, SI 27.04.2015 Engin umsögn
626. mál. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu Pétur Reimarsson Samorka, SAF, SFF, SFS, SI 27.04.2015 Engin umsögn
697. mál Húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga) SFF 30.04.2015 Engin umsögn
645. mál Lyfjalög (lyfjagátt, EES-reglur) Pétur Reimarsson SVÞ 30.04.2015 Engin umsögn
696. mál. Húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala) Halldór Árnason SFF 30.04.2015 Engin umsögn
336. mál. Efling náms í mjólkurfræði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 04.05.2015 Sjá umsögn
647. mál Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara Bergþóra Halldórsdóttir SI 06.05.2015 Sjá umsögn
184. mál. Skilgreining auðlinda, Pétur Reimarsson SFS, SI, SVÞ 06.05.2015 Engin umsögn
674. mál. Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur) Halldór Árnason SAF, SFS, SVÞ 06.05.2015 Engin umsögn
672. mál. Siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur) Halldór Árnason SAF, SFF, SFS, SI, SVÞ 06.05.2015 Engin umsögn
694. mál. Framleiðsla, verðlagning og sala búvara o.fl. Halldór Árnason SI, SVÞ 06.05.2015 Sjá umsögn
644. mál. Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim Halldór Árnason SI, SVÞ 06.05.2015 Engin umsögn
643. mál. Innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa) Halldór Árnason SI, SVÞ 06.05.2015 Engin umsögn
292. mál. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði) Pétur Reimarsson SI, SVÞ 06.05.2015 Sjá umsögn
685. mál. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu) Halldór Árnason SAF, SI, SVÞ 06.05.2015 Sjá umsögn
622. mál. Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. Bergþóra Halldórsdóttir SFF 07.05.2015 Sjá umsögn
355. mál. Undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma SAF, SFF, SFS, SI 07.05.2015 Engin umsögn
636. mál. Sjúkratryggingar og lyfjalög (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur) 08.05.2015 Engin umsögn
693. mál. Byggðaáætlun og sóknaráætlanir Halldór Árnason Samorka, SAF 13.05.2015 Engin umsögn
502. mál. Lýðháskóli Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 19.05.2015 Umsögn í vinnslu
272. mál. Upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu) SFF 20.05.2015 Engin umsögn
588. mál. Eflingu brothættra byggða og byggðafestu veiðiheimilda Pétur Reimarsson Samorka, SAF, SFS 03.06.2015 Engin umsögn
415. mál. Mótun klasastefnu SI 03.06.2015 Engin umsögn
384. mál. Efling atvinnu og samfélags á Suðurnesjum Samorka, SAF, SFS 03.06.2015 Engin umsögn
786. mál. Stöðugleikaskattur Pétur Reimarsson SFF, SFS, SI, SVÞ 12.06.2015 Sjá umsögn
787. mál. Fjármálafyrirtæki (nauðasamningar) Pétur Reimarsson SFF, SFS, SI, SVÞ 12.06.2015 Sjá umsögn
788. mál. Húsnæðisbætur (heildarlög) Halldór Árnason SFF 03.07.2015 Sjá umsögn